Dyrekcja i Administracja Szpitala

 Dyrekcja i Administracja Szpitala
 Prezes Zarządu tel. 22 51-52-716
 Sekretariat dyrekcji tel. 22 51-52-716
 Sekcja  Kadr tel. 22 51-52-575, 22 51-52-713
 Dział Statystyki dokumentacji chorych i rozliczeń świadczeń   tel. 22 51-52-734,   22 51-52-735
 Sekcja Zamówień Publicznych tel. 22 51-52-743
 
 
Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Chmielowiec

Infolinia: 800 190 590 czynna w godzinach 8:00-20:00 od poniedziałku do piątku

kancelaria@rpp.gov.pl

www.rpp.gov.pl