Diagnostyczne Laboratorium Analityczne

 

Diagnostyczne Laboratorium Analityczne

 

Lokalizacja:  Pawilon nr II 1p.

Punkt pobrań: Izba Przyjęć – gabinet nr 6.

 

Kierownik – mgr Zofia Gołaszewska

telefon  – 22 51 52 680

tel/fax    – 22 51 52 774

 

          Diagnostyczne Laboratorium Analityczne znajduje się w ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

Diagnostyczne Laboratorium Analityczne uczestniczy w kontroli jakości badań. Laboratorium posiada certyfikaty powszechnego programu sprawdzianów laboratoryjnych  - Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Polmicro.

Laboratorium uczestniczy w międzynarodowej kontroli jakości, posiada certyfikaty: Riqas, Labquality.

         W Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym badania wykonywane są na nowoczesnej aparaturze. Badania wykonują  diagności laboratoryjni oraz technicy  analityki medycznej z wieloletnim stażem i dużym doświadczeniem.

 

Czas pracy

W Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym badania wykonywane są 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 

Pobieranie materiału

Materiał do badań diagnostycznych jest pobierany w Punkcie Pobrań (gabinet nr 6) znajdującym się w Izbie Przyjęć.

 

Materiał do badań wykonywanych w trybie zwykłym (rutynowym) pobierany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.

Odbiór wyników badań podstawowych wykonanych rutynowo po godzinie 14:00.

 

Materiał do badań diagnostycznych wykonywanych w trybie "cito" (pilnym) pobierany jest przez cały tydzień (od poniedziałku do niedzieli włącznie) w godzinach 8:00-20:00. Czas odbioru wyników tych badań jest uzgadniany z pracownikiem laboratorium.

 

Wyniki badań odbierane są w Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym ( pawilon II, piętro 1)

 

Szerszych informacji o wykonywanych badaniach, sposobie przygotowania się do badania itp udzielają Diagności Laboratoryjni Diagnostycznego Laboratorium Analitycznego.

 

Punkt pobrań                    22 51 52 648

Dyżur                                 – 22 51 52 681

Pracownia Mikrobiologii – 22 51 52 740

CENNIK