Konkursy

1.Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzialanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym

  Rozstrzygnięcie konkursu ofert


2.Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzialanie świadczeń zdrowotnych w Poradni nocnej i światecznej opieki zdrowotnej  

   Rozstrzygnięcie konkursu ofert


3.Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych - w zakresie chorób wewnętrznych oraz Pracowni Hemodynamiki 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 


4. Konkurs ofert na udzielenia zamówienia na udzielenie świadczeń zdrowotych - pełnienie dyżórów medycznych w Oddziele Chirurgii...

                Rozstrzygnięcie konkursu ofert


5. Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych - wykonywanie badań laboratoryjnych

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 


6.Konkurs ofert na udzielenie zamówień na udzielenie świadczeń zdrwowotnych   

Załącznik do konkursu ofert  

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 


7. Konkurs ofert na udzielenie zamówień na udzielenie świadczeń zdrwowotnych  

    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert


8. Konkurs ofert na udzielenie zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych

    Załączniki do konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert


9. Konkurs ofert na udzielenie zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Rozstrzygnięcie konkursu ofert


 Wynik postępowania - dostawy środków do utrzymania czystości BSU/22/2016 

Zapytanie ofertowe - dostawy środków do utrzymania czystości BSU/22/2016

Zapytanie ofertowe - dostawy środków do utrzymania czystości BSU/22/2016  - załączniki